POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE NIERUCHOMOŚCI

Niniejsza polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).


Polityka Ochrony Danych Osobowych opisuje zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań RODO i ma na celu jak najpełniejsze wdrożenie oraz realizację praw i obowiązków wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Na politykę składają się:
A. ogólne zasady ochrony danych przez Administratora
B. szczegółowe procedury i instrukcje w formie załączników
Uzupełnienie tych informacji znajduje się w Biurze Nieruchomości oraz tutaj

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez Belweder Nieruchomości środkami ochrony danych.

GROMADZENIE DANYCH:
Z zasady mogą Państwo korzystać z informacji na naszej stronie internetowej bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez wywołanie naszego serwisu dane dotyczące konkretnych użytkowników mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Gromadzimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach wypełnienia formularza kontaktowego, przesłania wiadomości e-mail czy podpisanie umowy pośrednictwa w ramach zamówienia usługi. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Państwa dane osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych zleceniobiorców Państwom trzecim, ani osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii.

UŻYTKOWANIE DANYCH:

Zgromadzone dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu wykonania dla Państwa zamówionych usług, a także dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.


PRAWO DOSTĘPU I KOREKTY ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH:
Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (adres oraz adres e-mail na dole strony).

PRAWO ODWOŁANIA ZGODY:
W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych tj. wyznaczonego administratora danych osobowych, którym jest Belweder Nieruchomości Grzegorz Maciejowski ul. Garczyńskiego 2/2, 31-524 Kraków. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH:
Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego.

BEZPIECZEŃSTWO:

Belweder Nieruchomości Grzegorz Maciejowski stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Belweder Nieruchomości Grzegorz Maciejowski są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

KONTAKT:
W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Administratora Danych Osobowych Belweder Nieruchomości Grzegorz Nieruchomości, który chętnie Państwu pomoże, dostępnego pod adresem biuro@belwedernieruchomosci.pl, w siedzibie Belweder Nieruchomości, ul. Garczyńskiego 2/2, 31-524 Kraków bądź pod numerem telefonu 603 835 939

Ciągły rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.